ZUNDERTSE DORPSQUIZ
EDITIE 2 | 10 APRIL 2021

Inschrijven (op wachtlijst)

Het maximum van 60 teams was in 2020 inmiddels bereikt. Deze Teams hebben in 2021 als eerste recht op een inschrijfplek. De Teams die zich vanaf nu inschrijven, worden op een wachtlijst geplaatst. Wij sturen de desbetreffende teamcaptains ook een bericht, waarin dit bevestigd wordt. Het plaatsen van teams op de wachtlijst gebeurt op volgorde van aanmelding. Mocht er een team afvallen, dan zal deze plek worden aangeboden aan het team dat bovenaan de wachtlijst staat.

Bij inschrijving dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren en kan je verzoeken een nieuwe teamnaam op te geven.
De kosten voor deelname aan ZuDoQu bedragen € 40,- per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. De teamcaptain ontvangt van de organisatie een deelnamenummer. Na ontvangst van het deelnamenummer dient het inschrijfgeld z.s.m. betaald te worden. Dit kan overgemaakt worden op NL87 RABO 0160 5719 01 t.n.v. ‘Stichting Buurtschap Tiggelaar’ onder vermelding van ZuDoQu en je deelnamenummer!

Let op: De inschrijving is pas definitief als de organisatie van ZuDoQu het inschrijfgeld heeft ontvangen op bovenstaande rekening. U ontvangt hiervan een bevestiging. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

Inschrijfformulier ZuDoQu 2021